top of page

Vpisni roki

Informacije, kontakti in delovni časi pisarn in služb za podporo študentom in diplomantom.

Prvi prijavni rok

Kandidati za vpis v višje strokovne šole se na razpis lahko prijavite od 20. februarja do 15. marca 2024 z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe https://vss-ce.com/vps.

 

Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in ga podpisanega pošljite skupaj z zahtevanimi dokazili:

  1. s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov:

          Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje

ali

     2. na e-naslov: prijava.vps@sc-celje.si (prijavni obrazec lahko podpišete ročno ali elektronsko)

 

Zadnji dan za prijavo je 15. marec 2024. Po tem datumu vrstnega reda zapisanih višješolskih študijskih programov oziroma študijskih želja ni mogoče več spremeniti.

Višješolska prijavna služba bo do 22. julija 2024 kandidate, ki so se za vpis prijavili s prvo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka. Kandidati, ki so izbrani na podlagi Prijave za vpis in o tem obveščeni s strani Višješolske prijavne službe, se na povabilo višje strokovne šole vpišejo do 22. avgusta 2024.

Drugi prijavni rok

Podatki o prostih mestih bodo objavljeni 23. avgusta 2024 na spletni strani https://vss-ce.com/vps

 

Kandidati za vpis v višje strokovne šole se na prosta mesta lahko prijavite od 23. avgusta do 29. avgusta 2024 z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe https://vss-ce.com/vps.

 

Prijavite se po enakem postopku kot na prvem prijavnem roku.

Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in ga podpisanega pošljite skupaj z zahtevanimi dokazili:

 

  1.  s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov:

          Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje

ali

​       2. na e-naslov: prijava.vps@sc-celje.si (prijavni obrazec lahko podpišete ročno ali elektronsko)

 

Višješolska prijavna služba bo do 23. septembra 2024 kandidate, ki so se za vpis prijavili z drugo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka. Kandidati, ki so izbrani na podlagi Prijave za vpis in o tem obveščeni s strani Višješolske prijavne službe, se na povabilo višje strokovne šole vpišejo do 1. oktobra 2024.

bottom of page