top of page

Vpisni roki

Informacije, kontakti in delovni časi pisarn in služb za podporo študentom in diplomantom.

Prvi prijavni rok

Na razpis lahko prijavite od 15. februarja do 18. marca 2022 z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe http://www.vss-ce.com/vps.

Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in ga pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi ali skeniranega na e-naslov: prijava.vps@sc-celje.si

Višješolska prijavna služba bo do 21. julija 2022 kandidate, ki so se za vpis prijavili s prvo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka. Kandidati, ki so izbrani na podlagi Prijave za vpis in o tem obveščeni s strani Višješolske prijavne službe, se na povabilo višje strokovne šole vpišejo do 22. avgusta 2022.

Drugi prijavni rok

Od 25. avgusta do 31. avgusta  2022 z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe http://www.vss-ce.com/vps. Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in ga pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi ali skeniranega na e-naslov: prijava.vps@sc-celje.si

Višješolska prijavna služba bo kandidate o izidu izbirnega postopka seznanila do 23. septembra 2022. Kandidati se na povabilo šole vpišejo do 1.oktobra 2022.

 

Na še prosta vpisna mesta za izredni študij se lahko po drugem prijavnem roku kandidati prijavijo neposredno na višjo strokovno šolo do 28. oktobra 2022.

bottom of page