top of page
Students

Študij

SKALDENS Višja strokovna šola za ustne higienike je študentom prijazna šola, ki izobražuje za poklic ustnega higienika / ustne higieničarke.

Pridobi znanja in veščine, ki so potrebna za delo ustnega higienika

Pridobi znanja o pomenu zob, obzobnih tkiv in ustne votline na splošno zdravje in o vplivu sistemskih bolezni na oralno zdravje

Pridobi znanja in veščine za oralni klinični pregled, zapis stanja in oceno potreb po oralnem zdravju

Pridobi znanja za holističen pristop do pacienta in znanja, ki mu omogočajo razumeti in vzpostaviti dober odnos s pacienti in njihovimi sorodniki

Pridobi znanja za promocijo oralnega zdravja posameznikov in skupine ljudi

Pridobi teoretična in praktična znanja, ki jim omogočajo samostojno opravljanje dela v okviru poklicnih kompetenc

Si razvije odgovornost do dela ter privzgoji moralno etično zavest in human odnos do dela z ljudmi

Usposobi se za odprto komunikacijo

Si pridobi znanja iz varstva pri delu in razvijejo ekolšoko zavest

Razvije skrb za lastno zdravje in pozitivno samopodobo in pozitivni odnos do vseh oblik zdravega načina življenja

Privzgoji si uglajeno obnašanje in primeren in spotljiv odnos pacientov in ljudi nasploh

Spontano se odziva na etične vrednote in ravnajo po njih v skladu z medicinsko etiko v svojem poklicnem življenju

Razvije motivacijo za vseživljenjsko učenje

izvajanje preventivnih, diagnostičnih in kurativnih terapevtskih postopkov ustne higiene;

 

izvajanje temeljnih postopkov oživljanja

izvajanje topikalne fluorizacije

izvajanje svetovanja in vzgoje o ustni higieni vsem skupinam prebivalstva;

izvajanje dietetičnega svetovanja o bolezni zob in ustne votline;

izvajanje luščenja zobnih oblog,

izvajanje glajenja zobnih korenin;

izvajanje ustne higiene posameznika v različnih življenjskih obdobjih in stanjih

načrtovanje, priprava, izvedba in kontrola lastnega dela

komunikacija  s pacienti, svojci in s sodelavci v zobozdravstvenem timu ter drugimi strokovnjaki

uporaba strokovne terminologije, komunikacija v tujem jeziku

uporaba sodobno informacijsko-komunikacijske tehnologije

sodelovanje v negovalnem zobozdravstvenem timu za dejavnost ustne higiene in pri usklajevanju dela podpornih služb

izpolnjevanje zobozdravstvene in druge dokumentacije

evidentiranje, naročanje in shranjevanje materiala za izvajanje ustne higiene

vzdrževanje zobozdravstvenih pripomočkov, delovnih orodij, inštrumentov

pridobitev znanj o pomenu zob, obzobnih tkiv in ustne votline

pridobitev znanj o vplivu sistemskih bolezni na oralno zdravje

poliranje zob

nudenje pomoči pacientu pri izvajanju ustne higiene

evidentiranje, vodenje, spremljanje in evalvacija podatkov o stanju zob in dlesni pacientov

organizacija in sodelovanje v procesu formalnega in neformalnega izobraževanja in usposabljanja

bottom of page