© 2020 Skaldens zavod

ŠTUDIJ

Vpisni pogoji

 

 

PRVI PRIJAVNI ROK

Kandidati za vpis v višje strokovne šole se na razpis lahko prijavite od 12. februarja do 18. marca 2019 z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe http://www.vss-ce.com/vps

 

Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in ga pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na  naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000  Celje.

Višješolska prijavna služba bo do 19. julija 2019 kandidate, ki so se za vpis prijavili s prvo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka. Kandidati, ki so izbrani na podlagi Prijave za vpis in o tem obveščeni s strani Višješolske prijavne službe, se na povabilo višje strokovne šole vpišejo do 21. avgusta 2019.

 

 

DRUGI PRIJAVNI ROK

 

Podatki o prostih mestih bodo objavljeni 23. avgusta 2019 na spletni strani http://www.vss-ce.com/vps

Kandidati za vpis v višje strokovne šole se na prosta mesta lahko prijavite od 26. avgusta do 30. avgusta  2019 z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe http://www.vss-ce.com/vps

 

Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in ga pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000  Celje.

Oddati smete samo eno prijavo! Prijavite se po enakem postopku kot na prvem prijavnem roku.

 

Višješolska prijavna služba bo do 23. septembra 2019 kandidate, ki so se za vpis prijavili z drugo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka. Kandidati, ki so izbrani na podlagi Prijave za vpis in o tem obveščeni s strani Višješolske prijavne službe, se na povabilo višje strokovne šole vpišejo do 1. oktobra 2019.

Omejitev vpisa in merila za izobrazbo

 

Če se v program prijavi več kandidatov kot je razpisanih vpisnih mest, šola s soglasjem ministra za šolstvo in šport sprejme sklep o omejitvi vpisa, kandidati pa so izbrani po številu doseženih točk.

 

V izbirnem postopku se za kandidate s končano tiriletno srednjo šolo upošteva seštevek:

 

  •  s faktorjem 2 pomnožene ocene splošnega uspeha pri maturi, poklicni maturi ali zaključnem izpitu, pretvorjenega v oceno, primerljivo oceni poklicne mature ali zaključnega izpita;

 

  •  ocene splošnega uspeha v 3. in 4. letniku srednje šole.

Napredovanje v drugi letnik

 

V 2. letnik lahko napreduje kdor uspešno opravi izpite vseh predmetov 1. letnika ter dokaže najmanj 90%-no udeležbo pri praktičnem izobraževanju in opravi pisno poročilo o praktičnem izobraževanju.

Šolnina

 

Cena za eno leto znaša 7.000,00 €, za 2 leti 14.000,00 €.

 

Možno je plačilo v 2 obrokih. Šolnina na 2 obroka znaša 7.500,00 EUR na leto.

Izobraževanje

 

Izobraževanje poteka po priporočilih Evropske federacije za parodontologijo iz leta 1999.

 

Izobraževanje traja 2 leti na Višji strokovni šoli.

 

Program je sestavljen iz skupnih, temeljnih in posebnih strokovnih predmetov ter praktičnih vaj.

Dokončanje izobraževanja

 

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe je treba opraviti vse študijske obveznosti:

 

 izpite, vaje, seminarske naloge;

 dokazati najmanj 90%-no udeležbo pri           praktičnem izobraževanju ter izdelati (predložiti ) pisno poročilo;

opraviti diplomski izpit; ta je sestavljen iz diplomske naloge in njenega zagovora.

      

Diplomsko nalogo sestavlja naloga in dokumentacija 5 kliničnih primerov.