NOVICE

Obisk Nacionalne Agencije RS za Kakovost v Visokem Šolstvu (NAKVIS)

 

Svet agencije je mnenje o izpolnjevanju z zakonom predpisanih standardov sprejel na svoji 76. seji dne 20. 2. 2014.  Višja strokovna šola za ustne higienike, ki deluje v sklopu zasebnega zdravstvenega zavoda SKALDENS ima izdelano in javno objavljeno vizijo in poslanstvo.  

APLIKACIJA ZA IZRAČUN PERIODONTALNE RANE (PERIODONTAL WOUND)

18.10.2014

 

Se bo zagnala testna aplikacija PERIODONTAL WOUND, ki jo lahko testno uporabite na  strani www.periodontalwound.eu