PERIODONTALWOUND

Prijava v AdWords:

  1. Klikniten na logotip programa PERIODONTAL WOUND

  2. Odprlo se bo novo okno oziroma zavihek internetne strani www.periodontalwound.eu 

  3. V polje username (uporabniško ime) vpišete geslo: test

  4. V polje password (geslo): test

  5. Kliknite Login

 

 

Kontakt (contact):

 

PARODONTALNA RANA IN PARODONTALNA VNETNA OBREMENITEV 

 

Znano je, da je parodontalna bolezen povezana z nekaterimi sistemskimi boleznimi. Da bi lahko ugotavljali stopnjo tveganja za sistemsko zdravje zaradi parodontalne bolezni, je pomembno vedeti kako veliko področje vneta obzobna tkiva predstavljajo. Zato smo razvili novo metodo za oceno velikosti parodontalne rane in parodontalne vnetne obremenitve. Za oceno velikosti parodontalne rane in parodontalne vnetne obremenitve potrebujemo povprečne obsege zobnih vratov, globine sondiranja in podatek o krvavitvi ob sondiranju na šestih mestih okrog vsakega zoba. Na 238 preiskovancih smo novo metodo testirali in ugotovili, da povprečna velikost parodontalne rane znaša 2,84 cm2 , parodontalne vnetne obremenitve pa 9,25 cm2.

CRP je napovedni biološki marker sistemskega vnetja in v povišani koncentraciji predstavlja dejavnik tveganja za srčnožilne bolezni. Osebe s hs-CRP vrednostmi < 1mg/l imajo nizko, osebe s hs-CRP vrednostmi 1-3 mg/l zmerno in osebe s hs-CRP vrednostmi > 3mg/l visoko  tveganje za srčnožilne bolezni. Našim 238 preiskovancem smo izmerili tudi vrednosti hsCRP (high-sensitivity C-reaktivni protein) v krvnem serumu in ugotovili povezanost med velikostjo parodontalne vnetne obremenitve in vrednostmi hs-CRP ter zaključili,da velikost parodontalne vnetne obremenitve 4,5 cm2 predstavlja zmerno tveganje za srčnožilne zaplete.

Metoda za izračun ocene velikosti parodontalne rane in parodontalne vnetne obremenitve naj bi služila kot pripomoček za boljšo oceno tveganja, ki ga parodontalna bolezen pomeni za sistemsko zdravje, za boljšo dvodimenzionalno predstavo pomena parodontalne bolezni in tudi za oceno morebitnega tveganja za srčnožilne zaplete zaradi parodontalne bolezni.

 

 

 

 

PERIODONTAL WOUND SIZE AND PERIODONTAL INFLAMMATORY BURDEN 

 

 

It is known that periodontal disease is associated with certain systemic diseases. To investigate the risk for systemic health proposed by periodontal disease, it is important to know how big of a surface inflamed periodontal tissues represent. Therefore, we developed a new method for quantifying the size of periodontal wound and periodontal inflammatory burden. To quantify the size of periodontal wound and periodontal inflammatory burden we need average teeth neck circumferences, probing depths and the information about bleeding on probing at six sites around each tooth. We tested the method on 238 subjects and found that the average size of the periodontal wound amounts to  2,84 cm2 and periodontal inflammatory burden to 9,25 cm2.

CRP is a predictive biological marker of systemic inflammation and its increased concentration represents a risk factor for cardiovascular diseases. Subjects with hs-CRP values < 1mg/l have a low, subjects with hs-CRP levels 1-3 mg/l a moderate and subjects with hs-CRP values > 3mg/l have a high risk for cardiovascular diseases. We measured hsCRP (high-sensitivity C-reactive protein) levels in the sera of our 238 subjects and found an association  between the size of periodontal inflammatory burden and the levels of hsCRP and concluded that the size of periodontal inflammatory burden 4,5 cm2  represents a moderate risk for cardiovascular complications.

The method for evaluating the size of periodontal wound and periodontal inflammatory burden should represent a tool for better evaluation of the risk that periodontal disease represents for systemic health, a better two-dimensional presentation of the meaning of periodontal disease and an evaluation of the possible risk for cardiovascular complications because of periodontal disease.